30 Януари 2015
Изпрати до приятел Разпечатване
Ресурсен сайт на НПО
Този сайт е разработен в рамките на проект НПО – партньори за развитие”, реализиран от Фондацията за реформа в местното самоуправление, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейски социален фонд (2008 - 2009).
 
Тук ще намерите информация за над 240 организации, работещи в сферата на местно развитие, добро управление” граждански права, социални дейности.

За повече информация:
ФРМС
flgr@flgr.bg
тел.: (02) 976 89 32
факс: (02) 976 89 30
www.flgr.bg
посетители 420212
Enter at least 3 symbols to search for